Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjons-ordningene. Dette gjelder særlig for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Smitteverntiltak kan være krav på avstand, plikt til karantene, smittetesting, og lignende.

Støtten skal ikke kompensere offentlige prosjekter eller kommunale tjenester.

Støtten skal ikke ha konkurransevridende effekter.

Søknader gjøres via www.regionalforvaltning.no.

Les mer om vilkår, prioriteringer, mv.

Søknadsfrist 11.04.21. Søknader behandles i formannskapets møte 04.05.21.