Ordfører Odd Jarle Svanem var til stede sammen med Tor Espnes (Adm. Banksjef ved Hemne Sparebank) og Peter Kristjan Vaagland (Styreleder i Heim Næringsforening) for å overrekke prisen.

Prisen ble utdelt på næringslivsseminaret som ble arrangert av Hemne Sparebank og Heim Næringsforening. Et av fokusområdene i år var næringsutvikling. Kommunedirektør Ola Morten Teigen snakket om både kommunens visjoner for en næringsvennlig kommune samt konkrete tiltak som kommunen er i gang med for å legge til rette for vekst, blant annet flere bolig- og tomteprosjekter og tilrettelegging av flere potensielle næringsarealer. Kommunens arealplan er også lagt ut på høring og næringslivet er utfordret til å komme med høringsinnspill.