Prosjekter innen bygg og anlegg

Rehabilitering av lokaler til Helse og mestring avdeling psykisk helse og rus

Gamle helsestasjon ved Helsesenteret på Kyrksæterøra skal renoveres til nye lokaler for Helse og mestring avdeling psykisk helse og rus. 

Prosjektet har er kostnadsramme på kr 3 731 000,- eks mva.

Prosjektet utføres som del-entreprise:

  • Bygg: Nye vinduer: G-Bygg AS
  • Gulv- og Malingsarbeider: Falksenteret Gulv- og malingsservice AS
  • Ventilasjon: Hemne Blikk AS/ Caverion AS
  • El- Data, Brann og innbrudds installasjoner. Anbudsfrist 22. okt.

Prosjektet skal ferdigstilles 28 feb. 2022

Psykisk helse og rus prosjekt.png

Oppgradering av Skårillveien

Stenseth Maskin AS har fått oppdraget med oppgradering med nytt bærelag og reasfaltering på 200 meter, med oppstart i uke 40.

Det skal byttes ei stor stikkrenne og etableres en inntakskum ved snuplass. Ferist vil bli fjernet.

Oppdraget skal ferdigstilles i 43

Kontraktens verdi kr 650 000,- eks mva.

Oppgradering av Skårillveien.png

Oppgradering av Geilhaugen (Vinjeøra)

Opsal og Fjelnset AS, har fått oppdraget med oppgradering med nytt bærelag og reasfaltering på 190 meter i Geilhaugen, med oppstart i uke 40

Oppdraget skal ferdigstilles i uke 43.

Kontraktens verdi kr 575 000,- eks mva.

Oppgradering av Geilhaugen, vinjeøra.png

Asfaltering i Vinjebakken etter VA-arbeid

Opsal og Fjelnset AS, har fått oppdraget med asfaltering, med oppstart i uke 40

Oppdraget skal ferdigstilles i uke 43.

Kontraktens verdi kr 300 000 ,- eks mva.

Prosjekter innen vann og avløp

Ny hovedvannledning Stavåsen - Geilhaugen, Vinjeøra

Opsal og Fjelnset AS, har fått oppdraget med å legge ny vannledning fra FV680 til Geilhaugen høydebasseng, med oppstart i uke 39.

Oppdraget skal ferdigstilles feb. 2022

Kontraktens verdi kr 3 465 000.- eks mva

Hovedvannledning Stavåsen Geilhaugen.jpg

VA-anlegg Taftøyan Hytteormåde

Br. Bakk AS, har fått oppdraget med å bygge ut vann- og avløpsanlegg, med oppstart okt. 2021

Oppdraget skal ferdigstilles okt. 2022

Totalprisen kr 10 869 017,- eks mva.

VA-anlegg Taftøya hytteområde.png