Endring av intervall mellom 3.dose og oppfriskningsdose

I en situasjon med økt smittespress i samfunnet og dermed økt risiko for at personer i sårbare grupper smittes og blir alvorlig syke, åpnes det nå opp for at personer med alvorlig svekket immunforsvar kan få oppfriskningsdose 3 måneder etter de mottok dose 3. Dersom du tilhører denne gruppen må du huske å ta med deg dokumentasjon fra behandlende lege til vaksinestasjon som bekrefter at du har et alvorig svekket immunforsvar. 

Oppfriskningsdoser til ansatte i barnehager, skoler og SFO

Er du ansatt i barnhage, skole eller SFO? Du er prioritert for oppfriskningsdose. Dersom du tilhører denne gruppen og er under 45 år oppfordrer vi deg til å benytte drop-in vaksinering. Husk å passe på riktig intervall mellom vaksinedoser. Intervallet mellom 2.dose og oppfriskningsdose er minimum 20 uker. Dette vil si at de fleste av våre ansatte i Heim ikke har nådd 20-ukersintervallet per nå, men kan vaksinere seg i januar/februar.

 

Drop-in vaksinering i Heim kommune:

  • torsdag 06.01, kl. 14:30-18:00, kommunestyresalen på Liabø
  • fredag 07.01, kl. 14:30-18:00, KulØr'n på Kyrksæterøra
  • torsdag 13.01, kl. 14:30 - 18:00, kommunestyresalen på Liabø
  • fredag 14.01, kl. 14:30-18:00, KulØr'n på Kyrksæterøra

Influensavaksinasjon og samvaksinering

Det er meldt om en økning i influensatilfeller i noen land i Europa, og det kan se ut til at enkelte land allerede er over utbruddsgrensen. For å redusere følgene av en kraftig epidemi i Norge senere i vinter er det viktig at de som har økt risiko for alvorlig influensasykdom vaksinerer seg. Dette gjelder særlig personer over 65 år, men også voksne, barn og unge med noen kroniske tilstander. Per 14.12 er dekningen blant personer over 65 år på 63 %, noe som er langt unna målet om minst 75 % dekning. I enkelte deler av landet er dekningen ned mot 50 %, og det er viktig å øke vaksineringen. 

For cirka en måned siden åpnet FHI for at kommunene kunne gjøre en vurdering av samvaksinering med korona- og influensavaksine for personer over 65 år, der de anså det som eneste mulighet for å få vaksinert med begge vaksiner før jul. Vurderingen gjaldt da personer over 65 år som ikke var å regne som skrøpelige.

Dagens situasjon med en antatt stor smitteøkning som følge av omikron-varianten og begrensninger i testtilgang og -kapasitet, samt usikkerheter vedrørende influensasesongen og mulighet for kraftig influensautbrudd – tilsier nå at det åpnes for samvaksinering av personer i risikogruppene også for øvrige aldersgrupper.