Følgende grupper bør ta influensavaksine årlig

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 1. Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 2. Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 3. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 4. Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

 

Les mer om influensavaksine og risikogrupper her https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

 

Bør barnet ditt få influensavaksine? (0-17 år)

Sjekk ut om det er anbefalt at ditt barn vaksineres mot influensa her https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/kunnskapsgrunnlag/influensavaksine-til-barn-i-risikogruppene/

Merk spesielt at premature barn født før uke 32 i svangerskapet anbefales årlig influensavaksine fra 6 mnd alder og opp til 5 års alder. 

Type vaksine

Sesonginfluensavaksinene inneholder fire influensavirustyper - to A-stammer og to B-stammer. Influensavaksiner skiller seg fra andre vaksiner ved at de må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor oppdateres før hver sesong. Effekten av influensavaksine varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp. Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer.

 

Sykehjemsbeboere over 65 år får tilbud om en annen influensavaksine (Fluad) enn resten av befolkningen, da denne er vist å kunne gi bedre effekt enn den tradisjonelle influensavaksinen blant de eldste.

Om korona-vaksinen

Følgende personer anbefales å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/2024: 

 • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks ALS og cerebral parese) 
 • Downs syndrom 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetssenkomplikasjoner. 
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året. 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35kg/m2 eller høyere. 
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk). 
 • Hjerneslag
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid- 19. Dersom du er usikker på om du er i risikogruppe, bes du om å ta kontakt med fastlege. 
 • Ungdom i aldersgruppen 12- 17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Barn 6mnd – 11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig. 
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.  

For mer informasjon om de ulike vaksinegruppene se https://www.fhi.no/ss/korona/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksineanbefaling-for-hsten-2023

 

Type koronavaksine:

Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset som sirkulerer nå. Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneder og benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose. 

Barn fra og med 5 år og voksne som omfattes av anbefalingene for høsten 2023 skal ha én dose uavhengig av om de er vaksinert tidligere eller ikke. Barn i risikogrupper fra og med 6 måneder til og med 4 år som ikke tidligere er vaksinert skal vaksineres med 3 doser. 

Hvor og når får vi vaksinen?

Det er satt opp kommunale vaksinasjondager der du kan få satt influensa og koronavaksine samtidig. Dersom du ikke tar vaksinene samtidig, må det gå minst 1 uke mellom de to vaksinene. 

Det blir satt opp kommunale vaksinasjonsdager som følger:

 

Liabø, kommunestyresalen 19. oktober:

Etternavn på 

A- B- C- D- E9- 10.30 

F- G- H- I- J: 11- 12.30 

K- L- M- N- O- P- Q: 13- 14.30 

R- S- T- U- V- W- X- Y- Z- Æ- Ø- Å: 14.45- 15.45

 

Kyrksæterøra, Helsestasjonen i Hollaveien 2, 23.oktober: 

Etternavn på 

A B C D E: 8.30-11.00 

F G H I J: 12- 13.30 

K L M N: 14- 15.30 

 

Kyrksæterøra, Helsestasjonen i Hollaveien 2, 24.oktober: 

O P Q R: 8.30- 9.30 

S T: 10- 12.00 

U V W X Y Z Æ Ø Å: 13- 14.00 

 

Vi oppfordrer folk til å møte på tidspunkt for sitt etternavn dersom de har mulighet til dette, da dette vil gi mindre kødannelse. Folk må påregne noe venting. Parkering vil være foran inngangsdør og langs siden av bygget, på garasjetak på Hob-bygget og på kaieområdet nedenfor bygget. Parkering foran huset er forbeholdt de som er dårlig til beins. 

 

Fastlegekontorene i Heim kommune tilbyr også influensavaksine, og i tillegg tilbyr en del apotek influensavaksine.

De som bor på sykehjemmene i kommunen får influensavaksinen sin der. Helsepersonell får influensavaksine hos sin arbeidsgiver.

De som ikke får til å møte på de kommunale vaksinasjonsdagene kan ta kontakt med helsestasjon. 

 

Pris

Årets influensavaksine vil koste 200 kr å få satt på de kommunale vaksinasjonsdagene i Heim kommune. Merk at vaksinen kan koste annet hos andre tilbydere, da administrasjonskostnaden for å få den satt kan variere. Koronavaksinen er gratis.