Krisestaben i kommunen er satt. Det opprettes både pårørende telefon og psykososialt kriseteam. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon og kontaktopplysninger så snart vi vet mer.