Høringsprosess

Det er første gang kommunen fremmer forslag om en digital kommuneplanens samfunnsdel. På nettsiden finner du et eget felt for innspill til planen. Følg kobling for å se planen og for å komme med innspill

Du kan også laste ned høringsutkastet i tekstversjon her og sende innspill per e-post

ATIJzrgGjrYoAAAAAElFTkSuQmCC