Den lokale organisering av innsamlingsaksjonen ivaretas i Heim av frivillighetssentralene.