Marin næring er viktig for hele Heim, både som arbeidsplasser og for å skape muligheter for utvikling og nye satsninger. Kommunen har derfor valgt å delta på årets Aqua Nor-messe, for å bli mer synlig som en marin kommune samt gi næringen økt oppmerksomheten.

Velkommen innom vår stand!

 

Næringsrådgiver i Heim kommune

Hildur Hestnes

Epost