Smittetallene synker. Sykehusinnleggelsene har flatet ut. I løpet av få uker forventer vi at store deler av den norske befolkningen er fullvaksinerte. Folkehelseinstituttet mener at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true helsetjenestens kapasitet. Derfor kan vi gå tilbake til en normal hverdag. Vi vil fjerne de aller fleste smitteverntiltakene, sier statsminister Erna Solberg.

Disse reglene og rådene gjelder fra 25.september kl. 16.00

 • Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  
 • Fra mandag 27. gjelder nedjustert TISK. Dette innebærer lettelser i plikten til smittekarantene ved at karatene kun vil være en plikt for de meste smitteutsatte; personer som er i samme husstand eller er tilsvarende nære, og som samtidig er uvaksinerte/ikke-fullvaksinerte. Øvrige nærkontakter fritas fra plikt til smittekarantene, men oppfordres til testing å snart de blir informert om at de har vært i nærheten av en smittet person. I tillegg gjelder reglene og anbefalingene som du finner her Nedjustert TISK (gjelder fra 27. september 2021) - Helsedirektoratet.
 • Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere. 
 • Vi opphever begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer. 
 • Det er slutt på krav om bordservering og innslippstopp. 
 • Vi fortsetter med godt smittevern: vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke
 • Ber virksomhetene å opprettholde gode smittevernstiltak, slik at kunder for eksempel har tilgang til håndsprit.
 • Vi beholder trafikklysmodellen for skolene og barnehagene. 
 • Kommunene kan fatte vedtak om lokale tiltak dersom smittesituasjonen tilsier at det er behov for det. Anbefaling/påbud om bruk av munnbind kan brukes som et lokalt tiltak ved behov.

Mer om testing

Det anbefales testing for:

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter

2021-09-25-flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer.webp

Kilde: FHI (2021)

Når kan man vende tilbake til jobb, skole og andre aktiviteter:

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Smittesporing i en normal hverdag

 • Kommunenes rutinemessige smittesporing bør kun omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, slik som kjærester. 
 • Dersom du er smittet, eller foresatte til en som er smittet oppfordres du til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.
 • I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser.

Informasjonstjeneste om korona og vaksinering

Heim kommune opprettholder koronatelefonen i uka som kommer. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon neste uke om hvordan dette tjenestetilbudet vil bli framover.

 

Takk til innbyggerne i Heim kommune

Kommunen vil benytte anledningen til å takke innbyggerne i Heim kommune for godt samarbeid i 561 dager under koronapandemien. Vi har hatt innbyggere og næringsliv som har håndtert smitteverntiltakene på en særdeles god måte! 

Husk at det fortsatt er viktig med håndhygiene og hostehygiene. Hold deg hjemme og test deg hvis du er syk!