Tips ved vannavstenging, ledningsbrudd og kokevarsel

Tips ved vannavstenging, ledningsbrudd og spyling av ledningsnett.

For at spylingen skal medføre minst mulig belastning for abonnenter har vi satt sammen en liste med gode råd som bør følges.

  • Tapp opp vann til husholdningen på forhånd, og fyll opp bøtter til reservevann for toalettsisterne.
  • Hold alle vannkraner stengt den aktuelle perioden spylingen skjer, inkl. utvendig/innvendig stoppekran
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt som følge av belegg som løsner i rørene. Du bør da tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums inn på varmtvannstanken.
  • Rengjør siler på tappekraner og vannmåler.
  • Det kan være lurt å vente med vask av klær, inntil vannet er rent.

*Varsling på SMS/telefon: Abonnenter som har telefonnummer registrert på aktuell adresse vil bli varslet med Heim kommunes telefonvarslingssystem. Det er derfor veldig viktig at man har registrert telefonen på riktig adresse. Abonnenter som har registrert mobilen på jobben, eller unntatt nummeropplysninger, vil ikke motta melding. Derfor oppfordrer vi alle til å gå inn på Kontaktdata (UMS Contact Data Manager): https://www.servicevarsling.no/Auth.aspx og registrere mobilen på den adressen man ønsker å motta varsling fra (gå inn på sjekk din oppfølging). Noen abonnenter vil motta flere varsler om spyling. Dette er fordi enkelte ledningsstrekk må stenges av ved flere gjennomføringer og abonnenter vil derfor bli berørt flere ganger.

*Hemmelig nummer og personer med driftsansvar for en eller flere institusjoner. Abonnenter med hemmelig nummer har muligheten til å registrere sitt nummer i https://www.servicevarsling.no/Auth.aspx, disse telefonnumrene vil ikke være synlige for allmennheten, men vil likevel motta varsel om driftsforandringer. Det er også viktig at vaktmestre og lignende får varsel om driftsforandringer på vannforsyningen, derfor anmoder vi om at de legger inn sitt nummer i denne databasen slik at de vil motta melding når det er aktuelt. Det skal være mulig å legge inn sitt nummer på flere adresser i denne databasen, slik at for eksempel vaktmestre som har ansvar for flere institusjoner får varsel for alle sine aktuelle adresser.

Heim kommune beklager ulempene for dette måtte påføre våre abonnenter.

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Teknisk vakt Heim kommune – tlf. 90 01 95 88

Enhetsleder TLM – tlf. 41 33 33 53