Vegstrekningen som stenges for lange kjøretøy strekker seg fra krysset Skårill og videre til Orkanger. Strekningen stenges fra torsdag 18. november til fredag 3. desember. Omkjøring blir på fylkesveg 680 og E39 fra Kyrksetrøra.

For kjøretøy under elleve meter blir det mulig å passere på en midlertid veg med lysregulering.

Anleggsarbeidet har allerede startet og pågår fram til og med 10. desember.

Kontakt:

Heidi Kolstad Eggen
heieg@trondelagfylke.no