Heim kommunes voksenopplæring er organisert under Sodin skole og drives av egen avdelingsleder. Voksenopplæringen som har en avdeling på Kyrksæterøra og en på Liabø tilbyr opplæring til over 25 deltakere i Heim. Deltakere er voksne som skal lære seg norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Det kan være ulike årsaker til at deltakerne bor i Heim, slik som arbeidsinnvandring og familiegjenforening/giftemål.

Mange av deltakerne er bosatte flyktninger i Heim kommune som deltar i det såkalte «introduksjonsprogrammet», som er et fulltidsprogram. Introduksjonsprogrammet tilbys i henhold til Integreringsloven som legger føringer for hva deltakere skal lære, hvilke mål de bør oppnå før avslutning samt kommunens ansvar. Her har voksenopplæringen med NAV Heim som har ansvar for bosetting og arbeidsrettet oppfølging av flyktninger. Etter integreringsloven er kurset «livsmestring i et nytt land» en obligatorisk del av opplæringen. Foreldreveiledning er også obligatorisk for deltakere som har eller får barn. Introduksjonsprogrammet er gratis for dem som har rett og plikt til opplæring. Innvandrere som ikke har rett til gratis norskopplæring kan tilbys plasser mot betaling.  

Voksenopplæringen tilbyr også grunnskoleopplæring for voksne over 16 år som har behov for opplæring i fagene matematikk, norsk, naturfag, engelsk og samfunnsfag. Det legges opp individuelle løp som avsluttes med grunnskoleeksamen. En slik opplæring kan være aktuelt for de som for eksempel ikke har fullført grunnskoleutdanning i sitt hjemland.

Læring skjer ikke bare på den tradisjonelle skolebenken ved voksenopplæringen! En fin dag i juni var voksenopplæringen på tur til Myrafjellet. Deltakere nytet den fantastiske utsikten med godt selskap mens læreren fortalte om hvor viktig slike turer er for god fysisk og psykisk helse. Det ble også tid til gårdsbesøk til Knut Johan Singstad på Likroken der de fikk inn innblikk i hva det betyr å drive en gård med toppmoderne utstry.  Dagen avsluttet med nystekte boller fra bakerovnen hos Randi og Johan Martin Lidal. 

- Å gå på tur er noe Heimværingene gjerne gjør, så det er fint å kunne vise deltakerne aktuelle turmål på sitt nye hjemsted. Deltakerne satt pris på turen og utsikten, forteller avdelingsleder Elisabeth Øverby

Hvert år arrangerer Voksenopplæringen en internasjonal matfestival for deltakere, ansatte og samarbeidspartnere. Deltakere tar med mat og prater om matkultur fra sitt hjemland.

  - Vi som jobber på Voksenopplæringen trives godt med et meningsfullt arbeid. Vi håper lokalsamfunnet tar godt imot og inkluderer de som bor her i kommunen. Vis interesse og forståelse og gi gjerne en hjelpende hånd når det trengs. Mange av deltakerne har barn i barnehage og skole - de ønsker og trenger kontakt med jevnaldrende også på fritiden, opplyser Elisabeth videre.

 

VO matdag 1b_400x400.jpg  VO matdag 2b_400x400.jpg  VO matdag 3b_400x400.jpg