Det ble fattet følgende vedtak:

  1. Forskrift om godtgjøring for folkevalgte legges med dette ut til høring.
  2. Høringsfrist fastsettes til 5.april 2022. Kommunestyret skal sluttbehandle saken etter høringen.

Forskriften kan leses her.

Eventuelle merknader/kommentarer til forskriften sendes:

Heim kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra.

E.post; post@heim.kommune.no

Minner om høringsfristen: 05.april 2022.