Jfr. kommuneloven § 11-8 (hastesaker) og smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a) og c), vedtar formannskapet å forlenge følgende forskrift på vegne av kommunestyret i Heim kommune fra 3.2.2021 til og med 8.2.2021:

"Midlertidig lokal forskrift om smitteverntiltak i Heim kommune."

Forlengelse av forskriften trer i kraft 3.2.2021 kl. 15.00 og gjelder til og med 8.2.2021 kl. 23.59.