Krisestaben i kommunen er satt og pårørendetelefon er nå opprettet.

Pårørende kan kontakte telefon:  72 46 00 00 .

Kommunens psykososial kriseteam er også på stedet og det er satt opp evakueringssenter.

Vi kommer tilbake med mer informasjon og kontaktopplysninger så snart vi vet mer.

 

Andre legevaktshendelser

Legevakten på Orkanger står klar til å bistå andre legevaktshendelser ved behov nord for raset. Ring telefon  116 117 som vanlig ved behov for legevakt.

 

Psykososialt kriseteam i Heim kommune

Psykososial støttegruppe er opprettet for å gi psykososial førstehjelp ved ulykker, kriser eller katastrofer. 

Psykososialt kriseteam er en tverrfaglig sammensatt gruppe som har ansvar for tidlig psykososial innsats og er en integrert del av kommunens beredskap. Teamet skal yte et koordinert tilbud av kommunale tjenester og psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.