Bak alle disse gode formålene og flotte organisasjonene står det tusenvis av foreldre og frivillige som steker vafler, rigger utstyr, er trenere og som alle bruker mye av sin fritid for at andre skal ha et godt tilbud. Vi ønsker å gi enda mer tilbake til alle disse gode formålene. Idrettslag, foreninger eller lignende kan nå søke om midler for å kunne gjøre enda mer for barn, ungdommer og studenter rundt om i landet.

 

Det er to søknadsperioder pr år. Vi tar kun imot søknader i søknadsperioden og behandler kun søknader som er mottatt innen søknadsfristene. 

Vi er nå i gang med vårens søknadsperiode som er fra 1 - 30. april. Supert om dere sender denne påminnelsen videre til aktuelle søkere i egen kommune!

Morgendagens Helter - sponsor/talentutviklingsprogram - equinor.com

 

Vi fikk til fjorårets høstrunde inn over 1600 søknader og valgte på landsbasis ut 235 forskjellige tiltak for barn, ungdom og studenter som har fått økonomisk støtte av oss.

Også Midt-Norge ble godt representert i tildelingen!

Region Midt-Norge | Equinor sponsor portal