Til daglig er Jostein Sørflaten assisterende rektor på Habus barne- og ungdomsskole, men da krig brøt ut i Ukraina bestemte han seg for å steppe inn i en ny rolle som frivillig innsatsleder. Den første dagen i mars la han ut en melding på sin Facebook der han opplyste at han skulle samle inn og kjøre livsviktige varer til ukrainere i nød. Jostein oppfordret Heims innbyggere til å donere det de kunne og responsen var enorm.

- Responsen fra folk i Heim var utrolig bra! Det kom også bidrag fra Aure, Frei og Berkåk. Folk vil hjelpe til, forteller Jostein.

Det ble så mye til slutt at han måtte ta kontakt med transportfirmaet Qurant AS fra Orkanger som meldte seg frivillig til å kjøre varer fra området til Polen. Selv planla Jostein å kjøre et lass fra Heim kommune til grenseområdet mellom Polen og Ukraina. For å ha nok plass måtte han ordne med både bil, tilhenger og takboks. Arbeidsgiver Heim kommune var meget positiv til dette, og han fikk låne en arbeidsbil som han fylte helt opp med alt fra hygieneartikkler, bleier og tekstiler til mat og kjøkkenredskap. 

Etter fire døgn ankom Jostein Krakow der han kom i kontakt med Respons Norway og en lokal kirke der han fikk laste om. Det som var igjen av varer kjørte han videre til et kjøpesenter i Warsawa som ble omgjort til en stor omlastningsterminal. Terminalen drives av flere polske frivillige organisasjoner og Jostein forteller at den har blitt et møtepunkt for folk fra hele verden som vil hjelpe ukrainere. 

Turen i seg selv var helt uproblematisk, men det betydde ikke at alt gikk som planlagt. I Danmark fikk han beskjed om at han ikke fikk lov til å kjøre bil med piggdekk, noe som førte til at han måtte plukke ut alle piggene... en og en. 

Jostein forteller at han aldri har gjort noe lignende før, men at han følte at han måtte gjøre det hun kunne. "Målet var å bidra med det jeg kunne i en vanskelig situasjon. Dersom andre vil bistå vil jeg si at det ikke er viktig hvordan folk velger å bidra, bare at de gjøre noe for å hjelpe til. Hjelpeinstansene er avhengige av at folk bidrar, om det er å gi penger, stille opp som frivillig eller ta imot flyktninger i egen kommune." 

- Heim kommune er stolt av den innsats som Jostein har gjort for Ukraina. I en tid hvor vi alle kjenner på ønsket om å hjelpe landet som er angrepet av overmakten hjelper det litt å se all den frivillige innsatsen som gjøres i hele Europa. Jeg takker Jostein for hans viktige innsats og tror vi alle gleder oss over at dette har vært et bidrag til å avhjelpe litt av nøden vi nå har sett, sier Kommunedirektør i Heim kommune Ola Morten Teigen.

 

humanitarian help.jpg

På ferge

terminal.jpg

Omlasting på terminalen