I april 2020 vedtok Heim kommunestyre rivning av den gamle barnehagen og administrasjonsfløyen. I dag står det et splitter nytt bygg med løsninger som er tilpasset både barnas og ansattes behov.

- Vi synes at det fantastisk å flytte inn i ny barnehage. Bygget har vært brukt til forskjellige formål, blant annet som legekontor og helsestasjon, og var ikke tilpasset for barnehagedrift. Jeg har jobbet kommunen i 25 år og kan endelig si at jeg driver en barnehage i et bygg som er egnet for det. Ungene synes at det er veldig fint og de har til og med sagt at de har fått sitt eget Leos Lekeland! Det er mye som skal utforskes og de er nysgjerrige. Barna har vært med på hele prosessen fra planlegging til flytting og de har gledet seg veldig. De har mye mer plass enn det er vant til. I to år holdte vi til et rom på bedehuset, men nå har de mulighet til å trekke seg litt tilbake med rolig lek dersom de ønsker det, forteller enhetsleder Merete Haugen Vuttudal.

I tillegg til det nye bygget er det full innvendig tilgang til skolen og administrasjonsfløyen, noe som Merete mener vil øke samarbeid mellom skolen og barnehagen.

- Dette letter arbeidet for ansatte. Vi har hatt mangel på arbeidsplasser og kontorer, sier hun.

Til tross for at den gamle barnehagen ble vedlikeholdt så var det et behov for forsterkning av gulv og generell oppgradering av bygningsmassen. I tillegg manglet administrasjon innvendig tilgang til barnehagen. Ifølge tilstandsrapporten fra tidligere Snillfjord kommune var eldste delen av den gamle barnehagen var på 60-70 år, .

Investering i Ven oppvekstsenter ble en av de prioriterte investeringsobjekter i intensjonsavtalen ved sammenslåing av tidligere Halsa, Hemne og Snillfjord kommuner. Dette med tanke på tilstanden ved barnehagen og at bygget er knyttet til en kommunal tjeneste som brukes daglig og som krever fysisk nærhet. 

- Tidligere Snillfjord kommune hadde planer om ny barnehage på Ven i lengre tid og var derfor et stort ønske i kommunesammenslåingen. Nå kan vi også hake av for gjennomført tiltak i henhold til Intensjonsavtalen. Barnehagen var flott og jeg ønsker barna og ansatte velkommen i sin ny barnehage, sier ordfører Odd Jarle Svanem.

Ven 3 dører skalert.jpg

Hvilken dør velger du?

Arbeidsplasser ansatte skalert.jpg

Arbeidsplasser til ansatte

Vognskur apekatt skalert.jpg

Lun vognskur besytter de minste fra været.

Tørkerom dør[1].jpg

Inngang til tørkerommet