Flere betalingsalternativer kan begrense konsekvensene hvis du ikke lenger får betalt slik du pleier. Her er Norges Banks råd om egenberedskap for betalinger.

Les mer om egenberedskap for betalinger på Norges Banks nettsider

Ha flere ulike betalingskort 
Flere ulike betalingskort gir god beredskap ved feil ved en betalingstjeneste. Det kan være ulike typer betalingskort (debet- eller kredittkort), eller kort utstedt av ulike banker.  

Hold noe kontanter
Kontanter kan brukes selv om de elektroniske beredskapsløsningene ikke fungerer, men kan i noen situasjoner være vanskelig å få tak i. Norges Bank anbefaler derfor at du har noe kontanter tilgjengelig, i ulike og gjerne mindre valører. Vurder størrelsen på beløpet ut fra hva du har av nødvendighetsvarer, og hva du kan trenge å kjøpe i en beredskapssituasjon.

Ha konto i flere banker  
Konto i flere banker styrker egenberedskapen dersom det skulle oppstå tekniske problemer hos en av bankene.