På dette møtet vil Vegvesenet og Heim kommune informere om planene, gå gjennom prosessen med merknadsbehandling og informere om grunnerverv. Møtet er åpent for alle, og spesielt de med interesser og eiendom langs traséen oppfordres til å logge seg på møtet. Opptak av møtet blir liggende ute i etterkant.

Følg lenke for mer info om reguleringsplan og dokumenter til nedlasting.
 

Lenke til det digitale møtet:
https://youtu.be/Fp-qkdO7lfA