Billettkjøp:

KulØr'n:  https://www.bygdekinoen.no/kino/395/Kul%C3%98r'n,%20Kyrks%C3%A6ter%C3%B8ra/

Halsahallen: https://www.bygdekinoen.no/kino/371/Halsahallen,%20V%C3%A5gland/

Kinomaskinist selger billtter i lokalet i tillegg.