Branner i elektriske artikler kan utvikle seg raskt og det er viktig å vite hva man skal gjøre. Det aller viktigste er å skape gode vaner som et forebyggende tiltak. Derfor lanseres det nå nye ladevettregler i forbindelse med årets Brannvernuke.

En tommelfingerregel ved brann er å redde, varsle og deretter eventuelt slokke, om det er mulig. Oppladbare batterier har ulik mengde energi, og batterier av typen som brukes i f.eks. el-sykkel og el-sparkesykkel er svært energirike (litium ion-batterier). Slike batteribranner kan utvikle seg svært raskt, og være vanskelige å slokke.

- Ved antydning til brann i slike batterier bør man forsøke å få gjenstanden ut i friluft og legge batteriene i vann, hvis det er mulig.  Det finnes også egnede håndslokkere på markedet tilpasset for å slokke branner i litium ion-batterier. Klarer du ikke slokke selv, ring brannvesenet på 110 umiddelbart. Utsett aldri deg selv eller andre for fare ved å prøve å slokke for enhver pris, da er det bedre å sørge for at alle kommer seg i sikkerhet og la brannvesenet ta slokkejobben.

- Selv om det skjer relativt sjelden, kan elektriske apparater ta fyr ved lading. Ved å lade på et trygt sted og når man er våken, reduseres risikoen for brann. Følg ladevettregel 1 og lad bare i rom med røykvarsler.

For mer informasjon kan du besøke infosiden hos Brannforeningen her.

Ladevettsregler