På grunn av ferieavvikling vil epost  for booking (booking@heim.kommune.no) være ubetjent i juli. 

Henvendelser i denne perioden kan sendes til post@heim.kommune.no