I vår oversikt ser vi at det er folk i flere prioriteringsgruppe som ikke har bestlit time enda:

  • Gruppe 8 (55-64år): 62 som ikke har bestilt
  • Gruppe 9 (45-54år): 102 som ikke har bestilt
  • Gruppe 10a (18-24 år): 162 som ikke har bestilt
  • Gruppe 10b (40-44 år: 80 som ikke har bestilt
  • Gruppe 11 (25-39 år): 320 som ikke har bestilt

 

Heim kommune har åpnet vaksinering for alle voksne over 18 år. Vi oppfordrer våre innbyggere til å bestille vaksinetime snarest dersom de ikke har bestilt. Du kan bestille vaksinetime her. Trenger du bistand til bestilling kan du kontakte vår koronatelefon på 476 37 255. Telefonen er åpen alle hverdager fra kl. 10-12. Dette er viktig for å redusere smittefaren utover høsten. 

Det er viktig at flest mulig bestiller vaksinetime slik at kommunen kan vurdere fremskynding av timer til 2.dose. Dersom dette blir aktuelt kommer vi tilbake med mer informasjon. Heim kommune tildeler vaksinetimer til 2.dose og det er derfor ikke nødvendig for innbyggere å kontakte kommunen i forhold til dette.