Folkebibliotekene skal ha som formål å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. (Utdrag fra Lov om folkebibliotek §1).

Ordinære åpningstider

Hovedbiblioteket: 

Tirsdag 10-19.00

Onsdag 10-16.00

Torsdag 14-19.00

Fredag   12-15.00

Avdeling Halsa:

Mandag 14-18.30

Onsdag 14-18.30 

Fredag 10-15.00 

Avdeling Vinjeøra: 

Mandag 15-19.00

 

For mer informasjon kan du besøke: https://heim.arena.axiell.com/ eller sende mail til:  bibliotek@heim.kommune.no .