Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ansatte ved HABUS holdt foredrag på Høstkonferansen

Publisert , Oppdatert 10. november 2023
På bildet: Monica Bjørnås og Hilde Terese Eriksen i aksjon.

På bildet: Monica Bjørnås og Hilde Terese Eriksen i aksjon.

Fredag 3.11.23 var Monica Bjørnås og Hilde Terese Eriksen, som jobber på Halsa barne- og ungdomsskole,  invitert av Wenche Hukkelås til å holde et foredrag på Høstkonferansen 2023. Dette er en konferanse som Habiliteringstjenesten for voksne og Habiliteringstjenesten for barn ved St. Olavs arrangerte for 29. gang i år.

Andre foredragsholdere var Laura Gortz som snakket om emosjonell utvikling, Trine Lise Bakken om kognitiv overbelastning – kunnskap om hjernen, reguleringsstøtte og emosjonell modenhet. Monica Tømmervold og Tanja Plasil snakket om helsefremmende kosthold til personer med utviklingshemming, og Helge Gudmundsen snakket om mestring ut fra egne forutsetninger. Sjiraffen kultur- og kompetansesenter hadde et kulturelt innslag. 

«Konferansen er et tilbud til personer som i sitt daglige arbeid bistår barn, unge og voksne med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne, enten det er som pårørende, foreldre, barnehage, skole, dagtilbud, bolig eller fritid.»

Vårt innlegg handlet om forebygging av stress og overbelastning i skolehverdagen, og vi tok utgangspunkt i arbeid med barn med autisme. I vårt foredrag forsøkte vi å knytte teori og praksis sammen og viste lysbilder av hvordan vi tilrettelegger for eleven i skolehverdagen. Vi snakket om teori rundt stress og viste blant annet to modeller som vi synes illustrerer dette godt; Hejlskov og Uhrskovs stressmodell og toleransevinduet (Nordanger). Vi snakket om viktigheten av gode relasjoner mellom elev-elev, elev-ansatt, ansatt-ansatt og ansatt-foreldre. Videre snakket vi om tilrettelegging både individuelt og i miljøet og illustrerte definisjonen av funksjonshemming ved bruk av  gap-modellen, viste praktisk  bruk av dagtavle og valgpermer, tegnøkonomi, Teacch-modellen og hvordan vi bruker den som utgangspunkt for mye av tilretteleggingen, blant annet inndeling i soner for ulike arbeidsoppgaver og hvile. I vårt arbeid benytter vi mye sosiale historier, script og fraser elevene kan lære og vi viste frem ulike måter å innlære dette på. Vi vektla betydningen av at barnet opplever medbestemmelse og valg i skoledagen. Vårt arbeid er vanskelig å planlegge i detalj, det handler om å tolke dagsform her og nå, kontinuerlig bistå med utvikling av språk og sosiale ferdigheter, og arbeid for å etablere ferdigheter som kan bidra til fremtidig god livskvalitet for barnet. Vi har lagt ned mye jobb for å få frem essensen i vårt arbeid på en enkel og tydelig måte. Vi har vært svært bevisst vår taushetsplikt i dette arbeidet.

Vi understreket viktigheten av at barn med autismespekterforstyrrelser får nok hvile i løpet av skoledagen. Dette snakket også Trine Lise Bakken mye om. 

Bildet er en tegning som viser hva Monica og Terese tenkte på før de skulle holde foredrag. De var litt nærvøse, men støtter hverandre.

Det var positivt og motiverende å få lov å delta på denne konferansen. Det var en fin erfaring å ha med seg videre. Det var inspirerede og lærerikt å lytte til de andre foreleserene. Trine Lise Bakken snakket blant annet mye om hjernen, og om viktigheten av at voksne som er sammen med barn/elever med neuroutviklingsforstyrrelser har kunnskap om hjernen. Dette er et tema vi ønsker å lære mer om. Hun snakket også om viktigheten av at barna får tid til hvile i løpet av skoledagen for å redusere stress.