Heim kommune er realfagskommune. Vi har derfor ekstra fokus på realfagene naturfag og matematikk.

Barnehagen deltar også i 2018 i prosjektet "pedagogisk dokumentasjon" som arbeidsmåte gjennom Orkdal-/øy regionen.

Ansatte

Ulen, Eli Anita Spjørvold (enhetsleder)

Husby, Tove              

Romundset, Marthe     

Stamnes, Toril  

Sæther, Linda K.              

Sæther, Sandra Harjo    

Sødal, May Britt               

Valstrand, May Helen

Hellandsjø, Hilde