Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koordinert tverrfaglig innsats (KTI)

Trygge voksne rundt et barn
Illustrasjon: Trygge voksne rundt et barn i Heim

 

KTI, Koordinert Tverrfaglig Innsats, skal sikre at barn og unge får den oppfølgingen og hjelpen de trenger gjennom et samarbeid mellom familien og kommunen. Årsaken til oppfølging kan være av ulik karakter, men arbeidet med å komme fram til en løsning skal være lik.

Veilederen er inndelt i ulike nivå, som beskriver forløpet fra en bekymring blir oppdaget frem til den tverrfaglige innsatsen er iverksatt. 

Veilederen inneholder også informasjon om Barne- og ungdomsteam (BUT).

Illustrasjon: Barn i hele Heim

Nivå 1: Intern innsats

Jobb sammen med foresatte og barn for å finne en løsning. Her blir det i utgangspunktet jobbet innenfor en enkelt tjeneste/avdeling.