Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barne- og ungdomsteam (BUT) i Heim kommune

Heim kommune har etablert et tverrfaglig konsultativt barne- og ungdomsteam (BUT) som blant annet kan bistå ansatte i Heim kommune med tverrfaglige drøftinger av problemstillinger som angår barn, unge og deres familier. Teamet har faste møtetidspunktet annenhver uke, og er sammensatt av faste deltakere fra helsestasjonen, barnevernstjenesten, PPT, NAV Heim og psykisk helse og rus. Teamet kan kontaktes ved sammensatte og kompliserte problemstillinger, og ved plutselig nyoppstått og/eller alvorlig bekymring. Det skal være lav terskel for å ta kontakt. Dersom dere ønsker bistand fra BUT, ta kontakt med en av BUT-medlemmene.

Figur: Deltakende enheter i BUT
Figur: Deltakende enheter i BUT

Husk samtykke for deling av opplysninger.

Illustrasjon - Laget rundt barnet

Illustrasjon - Laget rundt barnet

Kontakt

Barne- og ungdomsteam består av følgende medlemmer:


Barnevern 
Arnhild Fagerhaug  
Telefon: 970 98 743 
 

Helsestasjon 
Linda Vean  
Telefon: 903 66 022 
 

PPT 
Katrine Ytreland 
Telefon: 924 51 752 


Psykisk helse og rus 
Ane Aarvaag 
Telefon: 480 94 250 


Psykisk helse og rus 
Anne-Mette Strand 
Telefon: 414 11 362 


NAV Heim 
Lisbeth Enoksen 
Telefon: 949 89 147 

Sist oppdatert 19. desember 2023