Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt for ansatte

Kurs i selvmordsforebygging

Heim kommune har en strategi for selvmordsforebygging som gjelder for perioden 2020-2025. En av målsetningen i denne er at alle ansatte i kommunen skal ha god kunnskap om hva de skal gjøre dersom de møter personer med selvmords- eller selvskadingsproblematikk. Dette er en målsetning som gjelder for alle faggrupper i kommunen, ikke kun helsepersonell. Arbeidsgruppa for selvmordsforebygging kan tilby følgende kurs i høst, som vi oppfordrer dere til å melde dere på.

  • Onsdag 13.09 kl. 9-15, på Kulørn, vil det bli kompetanseheving for ansatte som jobber med barn og ungdom i regi av RVTS (Ressurssenter for vold, traumer og selvmordsforebygging)

Tema vil bli: Fenomenforståelse selvskading og suicidalitet, møte/samtale med personer som selvskader og/eller har selvmordstanker, selvskading og selvmordstematikk i sosiale medier – hvordan møte barn og unge og hvordan få til gode samtaler.

Påmelding til denne dagen sendes til:  trine.sodahl@heim.kommune.no .Ingen begrensning i antall deltakere, påmelding innen 06.09.

Det vil bli satt opp en økt på Kulørn ca. kl.9-13 og en i kinosalen på Liabø ca. kl.14-18.

Påmelding til trine.sodahl@heim.kommune.no innen 28.09. Maks 30 deltager på hver økt. Det er 17 ledige plasser på Kyrksæterøra og 23 ledige plasser på Liabø.

På bildet: Hender som formes til et hjerte

Heim kommune vil bli forsøkskommune - har du tips til hva vi kan gjøre raskere, bedre og enklere?

Regjeringen inviterer kommuner og fylkeskommuner til å søke om å bli forsøkskommuner. Forsøkskommuner vil få mulighet til å teste ut nye måter å løse oppgaver på gjennom fritak fra regelverk. Heim kommunestyre vedtok i mai at kommunen skal gå videre med søknad for å bli forsøkskommune. 

Er det noe du har opplevd kunne blitt gjort bedre eller annerledes, men lov- og regelverk står i veien? Les videre og skriv en kort kommentar om hva du tenker på i spørreundersøkelsen (anonym undersøkelse).  

Forsøk betyr å prøve ut noe. Betegnelsen «forsøk» brukes i mange tilfeller om ulike utviklingsprosjekter og piloter. I denne ordningen benyttes begrepet «forsøk» om utvikling av offentlig sektor der forvaltningen får fritak fra gjeldende regler i lov eller forskrift slik at man kan teste ut nye arbeidsformer eller endret oppgavefordeling. I et forsøk får man godkjenning til å drive sin virksomhet eller løse oppgaver med andre juridiske rammer enn det som ellers gjelder.

Forsøk kan ha som mål å gi:

  • bedre tjenester til innbyggerne
  • bedre og mer effektiv forvaltning
  • gode demokratiske styreformer
  • hensiktsmessig oppgavefordeling mellom kommune, fylkeskommune og stat

Fellestrekk for forsøk er at nye arbeidsformer testes ut i avgrenset skala, og at erfaringene fra forsøket gir grunnlag for å vurdere om det bør føre til endring i regelverket som kan gjøres gjeldende for alle. Forsøk skal likevel være reversible, og det skal være mulig å gå tilbake til ordinær drift/arbeidsform etter at forsøksperioden er avsluttet. 

På bildet: Illustrerer at det har gått opp et lys for noen?