Barnehagen har en friluftsprofil og for oss handler det først og fremst om det å bli vant til å være ute – skape interesse og undring for det som skjer i naturen, og at en har lyst til å være ute.  

Nye Heim kommune jobber for et mer inkluderende barnehage- og skolemiljø. Vi deltar i et felles prosjekt, der vi jobber for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing i barnehage og skole. 

 

Våre målsettinger er: 

  • Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst -og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep. 
  • Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte. 
  • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring. 
  • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser. 
  • Skape et leke - og læringsmiljø med fokus på mestring 

 

 

Bakken, Elin Bondhus   

Bjørshol, Aslaug              

Enoksen, Lisbeth            

Hårstad, Kari Lund          

Lervik, Cathrine

Lund, Kirsten    

Merkesnes, Marianne  

Moe, Iselin        

Solvang, Evy Anita