Barnehagene skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnets behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

  • barnets alder
  • barnets funksjonsnivå
  • kjønn
  • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn