Vi tildeler tjenesten etter kartlegging og behovsprøving av hjemmesykepleien. Tjenesten utføres både i omsorgsboliger og i private hjem

Bemanning

Vi har både ufaglærte, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere ansatt til å utføre tjenesten.

Priser

Se gjeldende betalingsregulativ for priser