Beskrivelse

Heim kommune har døgnbasert hjemmesykepleie som består av hjelp til personlig stell og pleie, medisinering, sprøytesetting, oppfølging og observasjon, tilrettelegging og hjelp ved måltider, veiledning og opplæring i selvhjelpstrening, tilsyn med definert formål, hjelp til å koordinere hjelpetiltakene med andre tjenester og akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm.

Hjemmesykepleiens kontorer ligger i sokkelen ved Hemne legesenter, vis a vis tannlegekontoret. 

For å komme i kontakt med vakthavende i Hjemmesykepleien ring ekspedisjonen tlf. 901 03 819

Tjenesten er inndelt i 3 soner.

 

Sone 1 - Hellandsjøruta

Vestsiden av Søa, Stølan, Haugen boligfelt vest for Skograndsveien, Hellandsjøen, Heimsjøen, Gjengstø til Møre-grensen. Trygdepensjonatet og de nye omsorgsboligene. 


Seksjonsleder: Randi Myran


Telefon Trygdepensjonatet, Stølan -  913 21 341

Telefon Hellandsjøen m.v. -  950 47 848

 

Sone 2 - Øraruta

Østsiden av Søa, Kyrksæterøra sentrum, Holla, Storoddan og Haugen boligfelt øst for Skograndsveien, Vennastranda og Skorild mot grensen til Orkland. Trygdebolig 2 og 3.


Seksjonsleder: Hanne Stavaas Tøndel

Sone 3 - Vinejøraruta

E39 langs Rovatnet fra Prestegården til grense Orkland kommune. Sonen grenser mot sonen til Helse og mestring Liabø. Tiendbursveien og Trygdebolig 1.


Seksjonsleder: Ida Lernes Hansen

Telefon Trygdebolig 1, Tiendbursveien og Vinjeøra - 414 11 360