Beskrivelse

Hemne Aktivitetssenter ligger på Kyrksæterøra. Heim kommune har driftsansvar for dagsenteret, samt drives i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Dagsenteret skal gi tilbud til personer som har behov for å komme seg ut i uken for å være med på aktiviteter og sosial deltagelse. Dagsenterets personale tilrettelegger og veileder aktivitetene. Det legges vekt på personer ønsker og mål for dagsentertilbudet.

Aktivitetssenteret er åpent kl. 09:00-14:00 hver mandag, onsdag og torsdag.
Det er mulighet for å bestille middag alle dager som aktivitetssenteret er åpent.