Barnehagen har ca. 20 barn i alderen 0- 6 år.
I personalgruppa finner vi styrer, pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Målsetting:
Vi ønsker at barna skal medvirke i sin egen hverdag, der tid og rom for lek er den viktigste faktoren for barns utvikling og læring.

Personalet skal være kvalitetsbevisst og se hvert enkelt barn og deres behov.