Korttids-/ rehabiliteringsavdelingen har til sammen 8 rom. I utgangspunktet er fordelingen 4 korttidsplasser og 4 rehabiliteringsplasser.

I avdelingen har vi et eget treningskjøkken og det samarbeides tett med både ergoterapi- og fysioterapitjenesten.

Det er legevisitt vanligvis hver torsdag og sykehjemslege er Andrea Løvaas.