Trygghetsalarm er et kommunalt hjelpetiltak for deg som har så alvorlig sykdom og/eller funksjonssvikt at det lett kan oppstå situasjoner hvor du kan få behov for akutt hjelp.
Trygghetsalarmen må du bære på deg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til pårørende/nabo eller hjemmesykepleien. 

Ta kontakt med enhet for Helse og mestring for spørsmål.