Hva er eLås (elektronisk dørlås)?

 

eLlås

Når hjemmesykepleier/hjemmehjelp banker på døren din, aktiveres låsen og hjemmetjeneste-personalet kan låse opp døren din ved hjelp av en spesiell mobiltelefon. Døren kan ikke åpnes av en hvilken som helst mobiltelefon. Telefonene som brukes av hjemmetjenesten er godkjent og har høy sikkerhet. Det er bare nødvendig personale som har tilgang til disse mobiltelefonene.

Du, og eventuelt dine pårørende, bruker nøkkel som vanlig og låsen påvirker ikke din eksisterende lås. 

Når låsen monteres vil ikke døren bli ødelagt. Hvis hjemmetjenesten opphører, demonteres låsen og døren ser like hel ut. Kostnaden for monteringen betales i sin helhet av kommunen, det vil si at du ikke vil bli belastet med kostnader i forbindelse med innføring av elektroniske låser. Selve monteringen av låsen blir utført av kompetent personell.