Bruk av GPS gjør det mulig å se hvor en person befinner seg ved å se kartposisjonen på en PC-skjerm/nettbrett/smarttelefon. Dette gjøres når den som har GPS selv trykker på alarmknappen eller etter avtale gjort med personen og eventuelt pårørende.

Målet med tjenesten er at personen med orienteringsvansker og deres pårørende skal oppleve trygghet, frihet, mestring og selvstendighet. 

Det er dokumentert at GPS brukt til å lokalisere personer med demens, har positive virkninger for både pårørende og bruker. Både bruker og pårørende vil i mange tilfeller oppleve økt trygghet. Bruker vil kunne oppleve større grad av mestring, hvor bruker kanskje slipper å måtte ha med seg hjelpepersonell eller pårørende for ha en aktiv hverdag med utendørsaktiviteter. 

I Helse og mestring Heim har GPS blitt brukt med suksess i snart to år. De brukerne som til nå har fått prøvd ut GPS har hatt gode virkninger av tilbudet. 

Før en person kan ta i bruk teknologien, må det gjennomføres en kartlegging som beskriver personens funksjonsnivå. Det vil også bli opprettet prosedyrer for bruk av GPS der vi i felleskap med bruker/pårørende vurderer for eksempel hvor brukeren pleier å gå osv. 

Ta kontakt med Lene Glomstad for mer informasjon om tjenesten.