Hva er SFO?

  • Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen.
  • Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn tilsyn og omsorg. SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, og disse barna skal gis gode utviklingsmuligheter.
  • SFO skal legge til rette for at barna gis mulighet til å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.
  • Skolefritidsordningen (SFO) drives i samsvar med opplæringsloven, forskrifter, planer for den enkelte enhet og de vedtak som er gjort i kommunen.

Vi holder til i samme bygg som skolen, med samme inngang som 1.-4. trinn.

Fra høsten 2019 er vedtekter og priser for SFO samkjørt i de kommunene som skal bli Heim kommune.

I skoleåret 2019/20 har vi tilbud om svømming og hallaktiviteter i SFO-tiden.

Det serveres et måltid når barna kommer på SFO etter skoletid. Dette er som regel brødmat med variert pålegg, men enkelte dager er det frukt/smoothie. Ca.en gang i uka er det et varmt måltid. Til drikke er det melk og vann.

Åpningstider

Vinjeøra SFO har følgende åpningstider: 06.30- 16.30 mandag- fredag.

SFO er åpen alle ordinære arbeidsdager. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holder SFO stengt. 
I tiden mellom julaften og nyttårsaften (de dagene som ikke er helligdager) og i påskeuka vil SFO holde åpent i de dagene det er behov. 
SFO har også behovsprøvd ferieåpning i resterende skoleferier. Det er bindende påmelding på skolens feriedager. I feriene blir SFO holdt åpen hvis minst tre barn har behov for plass.

SFO er åpen ut juni etter skoleslutt og starter opp igjen ca. 2 uker før skolestart.

SFO er stengt fire uker om sommeren. I tillegg er det stengt 5 avtalefestede planleggingsdager. 
Det må kjøpes SFO-dager før skolestart og etter skoleslutt i juni. 
Nederst på siden finner du vedtektene for SFO i Heim kommune, samt SFO-ruta for skoleåret 2019/20.

I 2020 er 19/6 siste dag på SFO før sommerferien. Det kan kjøpes SFO- dager 22.6- 3.7. SFO holder stengt 6.- 31.7.
Vi åpner SFO 3.8 etter sommerferien 2020.

Pris på tjenesten

Oppholdssatser for SFO i Heim kommune gjeldende fra 1.august 2019:

Tilbud

Pris

Omfang

Intill 9 t per uke

 

1.100,- kr inkl kostpenger

 

Pr måned

Over 9 t pr uke

 

1.800,- kr inkl kostpenger

 

Pr måned

Kjøp av feriedager for elever med SFO-plass

 

150,- kr inkl kostpenger

 

Pr dag

Kjøp av feriedager for elever uten SFO-plass  

300,- kr inkl kostpenger       

Pr dag

 

Søskenmoderasjon

Det blir gitt søskenmoderasjon for barn fra samme familie med fast plass på SFO med 30% for barn nummer 2 og 50 % for øvrige barn. 
Det barnet som har det dyreste tilbudet regnes som barn nummer 1. 

Kontakt

ENHETSL./REKTOR 

Wenche Johansen
 

E-post
99694597