Betaling og satser

Betalingsregulativ for grunnskolene i Heim

23.08.23 vedtok Heim kommunestyre at elever på 1. og 2. trinn som benytter seg av SFO i Heim kommune skal få 12 timer gratis SFO per uke. Disse timene disponeres fritt etter avtale med den enkelte skole. Dersom kommunen tilbyr SFO i skolens ferier, for eksempel i vinterferier eller sommerferier, skal elevene få 12 timer gratis SFO også i disse periodene.

Du kan laste ned vedtaket her: Protokoll kommunestyre 23.08.23