Følg koblingen for mer informasjon om høringen (Statens Vegvesen)

Digitalt informasjonsmøte 

Statens vegvesen kan dessverre ikke arrangere et ordinært åpent informasjonsmøte med fysisk oppmøte på grunn av Covid-19 pandemien. I stedet vil vegvesenet og kommunen arrangere et digitalt informasjonsmøte der alle med PC/mobiltelefon og internettforbindelse kan koble seg til.

Det åpne digitale informasjonsmøtet holdes tirsdag 9. mars 2021 kl. 19.00-20.30.

Møtet kan følges direkte på Statens vegvesen sin youtube-kanal:

youtube.com/user/Vegvesenet - spørsmål kan stilles i etterkant av møtet. Opptak legges ut etterpå.

 

Informasjon om møtet blir lagt ut ca. en uke i forkant på Statens vegvesen Midt sin Facebookside og hjemmesidene til Heim kommune.