Alle kommuner skal etter kommunelovens § 5-12 ha et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

De tre rådene skal være et talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen. Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder sine respektive områder i kommunen. De kan få tilsendt saker fra saksbehandlere, andre ansatte i kommunen og fra politikerne. Rådene kan også fremme saker selv eller ta initiativ til å involvere seg i saker som er aktuelt for rådet. Medlemmer i rådene er valgt av kommunestyre for enten 4 år eller 2 år (ungdomsrådet).

En politisk representant og en administrativ koordinator sitter i hvert råd. Den politiske representanten bistår rådet ved å løfte saker til kommunestyre og informere/involvere rådet i saker fra kommunen. Representanten bidrar med andre oppgaver som for eksempel bistand til rekruttering og oversetting av "politikerspråk".

Koordinatoren, som oppnevnes av kommunedirektøren skal være en fasilitator for rådet. Den er et bindeledd mellom rådet og kommunens administrasjon. Koordinatorens oppgaver er blant annet å legge til rette for praktisk gjennomføring av møter, å sørge for opplæring av rådet og å sørge for at innkallinger, sakslister og saksdokumenter er sendt ut og å være en støttespiller til rådet.

De tre rådene har selv ansvar for egen møteledelse og evt. planlegging av arrangement.

Ungdomsråd på Liabø
Ungdomsrådet under et møte på Liabø

Heim Ungdomsråd

Ungdomsrådet består av 9 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Fra neste valg reduseres antall medlemmer til 7 faste medlemmer of 4 varamedlemmer. I henhold til rådets reglement skal det være medlemmer fra begge ungdomgsskoler i kommunen, en videregåendeskole elev og en fra fritidsklubbensstyre. 

Leder: Una Vuttudal

Nestleder: Målfrid Engvik

Politisk representant: Marit Liabø Sandvik (Heim Arbeiderparti)

Koordinator: Kine Andersen
                       Epost

For mer informasjon om Heim Ungomdsråd, inkludert en fullstendig medlemsliste og saksdokumenter klikk her.

Rådet Hildur
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Heim

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne består av 4 faste medlemmer og 3 varamedlemmer.

Leder: Ingun Holsen Øyasæter 

Nestleder: Dagrun Sæterli Åsmul

Politisk representant: Siri Johanne Anshus Selnes (Heim Senterparti)

Koordinator: 

For mer informasjon om Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert en fullstendig medlemsliste og saksdokumenter  klikk her.

Eldrerådet
Heim Eldreråd

Eldreråd

Eldrerådet består av 6 faste medlemmer og 3 varamedlemmer.

Leder: Arnfinn Olav Volden

Nestleder: Karin Strand Bjerknes

Politisk representant: Unni Dahl (Heim Arbeiderparti)

Koordinator: Anny Bente Simonsen
                       Epost

For mer informasjon om Heim Eldreråd, inkludert en fullstendig medlemsliste og saksdokumenter klikk her.