Grendelag i Heim kommune

Kommunen er inndelt i 7 grendelag etter stemmekretsene: 

1. Halsa grendelag 

2. Liabø grendelag 

3. Valsøyfjord grendelag 

4. Vinje grendelag 

5. Kirksæter grendelag 

6. Ven grendelag 

7. Svanem grendelag 

 

Grendelagene etablerer og konstituerer seg selv og informerer kommunen om medlemmer, leder og nestleder. 

Retningslinjer for samarbeid med grendelag i Heim kommune

Kontaktpersoner for grendelagene 2023-2027

Kommunestyret peker ut en representant fra kommunestyret som skal være kontaktledd mellom grendelaget og kommunestyret.

Representantene er som følger for perioden 2023-2027

 1. Halsa grendelag: Sverre Vullum (HL)
  E-post
 2. Liabø grendelag: Oddny Løwe (FrP) 
  E-post
 3. Valsøyfjord grendelag: Even Hendseth (H) 
  E-post
 4. Vinje grendelag: Bjarne Sæther (FrP) 
  E-post
 5. Kirksæter grendelag: Solrun Stølan (AP) 
  E-post
 6. Ven grendelag: Bernt Olaf Aune (AP) 
  E-post
 7. Svanem grendelag: Marte Lund (AP)
  E-post

 

Ref. sak 35/23 - Valg av representanter/kontaktpersoner til grendalag for perioden 2023 - 2027