Naust kan oppføres på bebygd eiendom, og bygget skal ikke være større enn 50 kvm.
Se veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet for mer info.