Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fasadeendringer

Veiledende oversikt:

Arbeid som fører til fasadeendring Unntak eller søknadsplikt?
  • Utskifting av vinduer/dører derde nye har samme størrelse og utseende som de gamle
  • Oppussing / vedlikehold
Er unntatt fra søknadsplikt. Er bygningen bevaringsverdig kan det være at du må innhente antikvarisk veiledning. 
  • Utskifting av vinduer/dører, der de nye har en annen størrelse  eller annet utseende enn de gamle
  • Innsetting / fjerning av vinduer
  • Endring fra vindu til dør, eller omvendt

Kan unntas forutsatt at endringene ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres.

  • Innsetting/fjerning av et mindre kjellervindu

 

Kan unntas i de fleste tilfeller.

 

 

Ta kontakt med Heim kommunes byggesaksavdeling dersom du har spørsmål til om tiltaket du planlegger er unntatt fra søknadsplikt.

Publisert