Plandokumentene finner du her:

Vedtaket kan påklages jfr. Forvaltningsloven § 28, fristen for å klage er 24.11.2021

 

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@heim.kommune.no

 

Kommunedirektøren