Anbefaler ny oppfriskningsdose til de over 75 år og sykehjemsbeboere (28.03.23)

Folkehelseinstituttet anbefaler en ny oppfriskningsdose med koronavaksine til aldersgruppen 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere. 

Forventer mer smitte

Selv om smitteutviklingen utover våren og sommeren er usikker, mener FHI at det er sannsynlig at det kan bli økende smitte i løpet av de nærmeste månedene. For å beskytte de som rammes hardest av en eventuell ny smittebølge anbefaler FHI en ny oppfriskningsdose

Ta vaksinen i april

Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at aldersgruppen 65 år og eldre, samt de i aldersgruppen 18 til 64 år med underliggende risikotilstander, vil ha behov for en ny oppfriskningsdose også til høsten, før vintersesongen 2023-24. For å sikre tilstrekkelig intervall til den planlagte høst-dosen for de eldre, bør vaksineringen gjennomføres i løpet av april. Dette da det bør gå minst 6 måneder mellom hver dose.  

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose. Dersom man allikevel ønsker en oppfriskningsdose tidligere kan den gis forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning, men et lenger tidsintervall vil gi en bedre immunrespons. 

Hvor kan du få vaksine?

Det blir satt opp vaksinedager i Heim kommune som følger:

13. april på kommunestyresalen på Liabø.

9.00-10.30: etternavn som begynner på A-B-C-D-E

11.00-12.30 etternavn som begynner på F-G-H-I-J

13.00-14.30: etternavn som begynner på K-L-M-N-O-P-Q

14.45-16: etternavn som begynner på R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å

 

14. april på gamle NAV-bygget (Øragata)

08:30-11.00: etternavn som begynner på A-B-C-D-E

12.00-13.30: etternavn som begynner på F- G- H- I- J

14.00-15.30 etternavn som begynner på K- L- M- N

 

21. april på gamle NAV-bygget (Øragata)

08.30-09.30: etternavn som begynner på O- P- Q- R

10.00-12.00: etternavn som begynner på S -T

13.00-14.00: etternavn som begynner på U- V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å

 

Vi oppfordrer folk til å møte på tidspunkt for sitt etternavn dersom de har mulighet til dette, da dette vil gi mindre kødannelse. Folk må påregne noe venting.

 

Vitusapotek på Kyrksæterøra tilbyr også vaksine. Bestill time her https://www.helseboka.app/booking/clinic/15231/treatment/department/1023 eller ring 72 45 11 10.

Sykehjemsbeboere vil få tilbud om vaksine på sin enhet.

 

Koronavaksinasjon er gratis!

For mer informasjon, se folkehelseinstituttet sine sider https://www.fhi.no/nyheter/2023/ny-oppfriskningsdose-til-de-over-75/

Koronavaksinering - voksne

Dersom du er over 16 år kan du enkelt bestille time hos Vitusapotek Kyrksæterøra.

Følg lenken for å bestille time hos Vitusapotek Kyrksæterøra

Du kan også kontakte apoteket på Telefon: 72 45 11 10

Koronavaksine er også gratis hos apoteket.

Koronavaksinering - barn og unge

Barn og unge 5 -15 år kan få koronavaksine hos Heim helsestasjon. Ta kontakt for timeavtale.

For mer informasjon om vaksinering av barn og unge kan du besøke vår infoside.

Tidspunkt for vaksinering etter gjennomgått covid-19

Folkehelseinstituttet anbefaler at tidsintervallet fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.